Yüksek Lisans Programı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MÜFREDATI

1. YARIYIL DERSLERİ

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

L

AKTS

Z/S

KAY 5700

Uzmanlık Alan Dersi**

4

0

0

6

Z

KAY 5090

Seminer*

0

2

0

6

Z

KAY 5501

Siyasal ve Sosyal Kuram

3

0

0

6

S

KAY 5503

Sivil Toplum Demokratikleşme Yönetişim

3

0

0

6

S

KAY 5505

Kavramsal ve Yasal Boyutu İle Kent

3

0

0

6

S

KAY 5507

Sosyal Bilimlerde Yöntem

3

0

0

6

S

KAY 5509

Din ve Devlet İlişkisi

3

0

0

6

S

KAY 5511

Kamu Yönetiminde Etik Uygulamaları

3

0

0

6

S

KAY 5513

Siyasal Ahlak ve Siyasal Yozlaşma

3

0

0

6

S

KAY 5515

Bilgi Toplumu ve E-Devlet Uygulamaları

3

0

0

6

S

KAY 5517

Devlet Teorisi

3

0

0

6

S

KAY 5519

Hükümet Sistemleri

3

0

0

6

S

KAY 5521

Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar

3

0

0

6

S

KAY 5523

Anayasal Demokrasi

3

0

0

6

S

KAY 5525

Kamu Yönetiminde Stratejik Yönetim

3

0

0

6

S

KAY 5527

Sosyal Teoride Modernizm ve Postmodernizm

3

0

0

6

S

KAY 5529

Özgürlükler Hukuku

3

0

0

6

S

KAY 5531

Çevre Felsefesi

3

0

0

6

S

KAY 5533

Kamuda Performans Yönetimi

3

0

0

6

S

2. YARIYIL DERSLERİ

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

L

AKTS

Z/S

KAY 5502

Seçim Sistemleri ve Siyasal Partiler

3

0

0

6

S

KAY 5504

Avrupa Konseyi ve Mekanizmaları

3

0

0

6

S

KAY 5506

Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler

3

0

0

6

S

KAY 5508

Uluslararası Örgütler

3

0

0

6

S

KAY 5510

Türkiye’de Bürokrasinin Sorunları

3

0

0

6

S

KAY 5512

Kamu Politikalarının Analizi

3

0

0

6

S

KAY 5514

Kent Ekonomisi, Küreselleşme ve Yerelleşme

3

0

0

6

S

KAY 5516

Türkiye'de Siyaset ve Bürokrasi İlişkisi

3

0

0

6

S

KAY 5518

Yeni Toplumsal Hareketler

3

0

0

6

S

KAY 5520

Türk Siyasal Yaşamında Temel Sorunlar

3

0

0

6

S

KAY 5522

Siyaset Felsefesinde Güncel Tartışmalar

3

0

0

6

S

KAY 5524

Çevre Politikaları

3

0

0

6

S

KAY 5526

Kent ve Çevrenin Güncel Sorunları

3

0

0

6

S

KAY 5528

Karşılaştırmalı Kamu Personel Yönetimi

3

0

0

6

S

KAY 5530

Bilim Felsefesi

3

0

0

6

S

KAY 5532

Etnik Sorunlar ve Milliyetçilik

3

0

0

6

S

KAY 5700

Uzmanlık Alan Dersi**

4

0

0

6

Z

KAY 5090

Seminer*

0

2

0

6

Z

3. YARIYIL DERSLERİ

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

L

AKTS

Z/S

KAY 5700

Uzmanlık Alan Dersi**

4

0

0

6

Z

KAY 5000

Tez Çalışması

0

0

0

24

Z

4. YARIYIL DERSLERİ

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

L

AKTS

Z/S

KAY 5700

Uzmanlık Alan Dersi**

4

0

0

6

Z

KAY 5000

Tez Çalışması

0

0

0

24

Z

MİNİMUM MEZUNİYET AKTS TOPLAM: 90

* Seminer Dersi güz veya bahar yarıyılında olmak üzere sadece bir dönemde alınacaktır.

** Uzmanlık Alan dersi bir öğrenci alırsa 4, birden fazla öğrenci alırsa 8 saat teorik okutulacak

 

AKTS Bilgi Paketi
Personel E-Posta
Öğrenci E-Posta
Yukarı Çık